Dấu ấn giảm nghèo ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình)

05/01/2019

Sau 16 năm phủ khắp 30 xã, thị trấn của huyện Bố Trạch, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã trở thành bàn đạp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tính đến thời điểm nay, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH huyện Bố Trạch là 478 tỷ đồng, tăng 436 tỷ đồng so với khi mới thành lập (năm 2002) với 15 nghìn khách hàng vay và tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh chỉ chiếm 0,09% tổng dư nợ.

Theo Kinh tế nông thôn

Các tin bài khác