Cuộc “cách mạng” từ trong ý thức thoát nghèo bền vững

18/02/2019

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, NHCSXH huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã tổ chức nhiều điểm tư vấn giảm nghèo, xuất khẩu lao động, tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Cuối năm 2018, Tân Kỳ tạo việc làm mới cho 2.450 lao động, trong đó xuất khẩu lao động sang các nước là 1.510 người; 2.429 hộ thoát nghèo, giảm 3,63%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 6,48%.

Theo Báo Người đưa tin

Các tin bài khác