Khánh Hòa điểm sáng phong trào phụ nữ phường Cam Phúc Bắc

05/01/2019

Năm 2018, Hội Phụ nữ phường Cam Phúc Bắc làm cầu nối tạo điều kiện cho chị em hộ gia đình nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Hội đã tao điều kiện cho 848 hộ hội viên vay vốn trên 17 tỷ đồng, 100% các hộ vay tham gia tiết kiệm tại NHCSXH với số dư tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo Báo Khánh Hòa

Các tin bài khác