Huyện Minh Hoá phấn đấu giảm 5% - 6% tỷ lệ hộ nghèo

18/02/2019

Với mục tiêu phấn đấu giảm nghèo bền vững, năm 2019, cấp uỷ, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Minh Hoá (Quảng Bình) đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách khuyến khích người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhờ nguồn vốn tín dụng từ NHCSXH..Năm 2019, huyện Minh Hóa phấn đấu giảm 5% - 6% tỷ lệ hộ nghèo, giảm 7% - 8 % hộ cận nghèo.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin bài khác