Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Cao Bằng

27/01/2020
(VBSP News) Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Mô hình trồng cây chanh leo cho thu nhập cao của gia đình chị Nông Thị Năm ở xóm Lũng Cưởm, xã Lưu Ngọc

Mô hình trồng cây chanh leo cho thu nhập cao của gia đình chị Nông Thị Năm ở xóm Lũng Cưởm, xã Lưu Ngọc

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 24/7/2015 về việc triển khai Chỉ thị số 40. Đồng thời, UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện điều tra, rà soát, thống kê xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo NHCSXH tỉnh rà soát đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo danh sách được phê duyệt làm căn cứ cho vay.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi tại các xã, phường, thị trấn; bổ sung nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện; bố trí về địa điểm, thời gian, an ninh, an toàn các buổi giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn.

MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách đến tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả… Đến nay, 4 tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Cao Bằng đang tham gia quản lý 2.503 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 62.207 hộ vay, có số tiền là 2.550 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh, tăng 910 tỷ đồng so với năm 2014.

Hàng năm UBND tỉnh, huyện, thành phố đã bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh để bổ sung vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến hết năm 2019, nguồn vốn địa phương chuyển sang đạt hơn 23 tỷ đồng, tăng 16,5 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó, ngân sách tỉnh là 15 tỷ đồng, ngân sách huyện 8 tỷ đồng.

Để hoàn thiện cơ chế, chính sách cho vay, các Sở, ban ngành liên quan đã tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác địa phương qua NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách. Đến nay, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo trên toàn tỉnh đạt 50 tỷ đồng với 2.500 hộ vay.

Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội

Nhiều năm trước, chị Lục Thị Lệ ở xóm Bản Mặc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh đã biết đến nguồn vay ưu đãi. Song, do chưa có kinh nghiệm nên chị không dám vay vốn để mở rộng chăn nuôi mà chỉ duy trì nuôi 3 con bò có từ trước. Năm 2016, sau khi được tham gia lớp tập huấn chuyển giao KHKT, được Hội Phụ nữ tuyên truyền chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, chị Lệ đã vay 50 triệu đồng từ NHCSXH huyện.

Chị Lệ cho biết: “Trong lúc đang tìm hướng thoát nghèo thì tôi được NHCSXH tiếp sức kịp thời. Với số vốn trên, tôi đầu tư mua thêm 3 con bò sinh sản, nâng cấp chuồng trại nuôi thêm trâu, bò vỗ béo. Sau 4 năm mở rộng quy mô chăn nuôi, đến nay gia đình tôi có 25 con trâu, bò. Từ hộ nghèo, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình tôi đã thoát nghèo, trung bình thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi khoảng 150 triệu đồng/năm”.

Chị Nông Thị Năm ở xóm Lũng Cưởm, xã Lưu Ngọc, huyện Trà Lĩnh chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Để có vốn đầu tư trồng cây chanh leo xuất khẩu, năm 2018, gia đình tôi vay 50 triệu đồng từ NHCSXH huyện để trồng 450 gốc chanh leo, hứa hẹn thu khoảng 40 - 45 triệu đồng/năm. Đây là cơ hội giúp gia đình tôi thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”.

Bí thư huyện ủy Trà Lĩnh Nông Văn Đàm cho biết: Chỉ thị số 40 đã thực sự tạo ra sự chuyển biến rõ nét về tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với NHCSXH, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay.

Đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện đạt 123 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với năm 2014. Doanh số cho vay giai đoạn 2014 - 2019 đạt 165 tỷ đồng/4.982 lượt hộ được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình đạt 121 tỷ đồng/2.870 hộ còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách giúp 4.892 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác của huyện được vay vốn; góp phần tạo việc làm cho 154 lao động; giúp 384 HSSV có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; xây dựng 980 công trình NS&VSMTNT, 23 căn nhà ở cho hộ nghèo…

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Cao Bằng cho biết, Chỉ thị số 40 đi vào cuộc sống đã tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xây dựng NTM trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp 131.609 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần tạo việc làm cho trên 169.500 lao động, giúp 1.944 HSSV có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; xây dựng 35.274 công trình NS&VSMTNT, 1.812 căn nhà ở cho hộ nghèo…

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng mong muốn Chính phủ mở rộng đối tượng thụ hưởng các chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg với đối tượng là hộ có mức sống trung bình.

Đồng thời, xem xét, tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo khi hết thời hạn quy định và cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo lên tối đa là 5 năm.

Bài và ảnh Bích Phương

Các tin bài khác