Hiệu quả từ nguồn vốn ưu đãi ở Cao Bằng

28/03/2019

Tổng dư nợ các chương trình cho vay của NHCSXH tỉnh Cao Bằng đến nay đạt 2.452 tỷ đồng với 62.878 lượt hộ vay vốn; nợ quá hạn chiếm 0,15% tổng dư nợ. Năm 2019, NHCSXH tỉnh Cao Bằng được TW giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng 123 tỷ đồng để tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác