Công điện của Tổng Giám đốc về việc phòng chống bão

27/11/2016
(VBSP News) Thực hiện Công điện số 39/CĐ-TW ngày 25/10/2016 của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Tổng Giám đốc NHCSXH vừa có Công điện gửi Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố về việc ứng phó với diễn biến của cơn bão nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra, nhất là thiệt hại về người và tài sản.
Hướng di chuyển của bão Nguồn: Trung tâm DBKTTV TW

Hướng di chuyển của bão
                                                                                                                      Nguồn: Trung tâm DBKTTV TW

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là TOKAGE, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm.

Để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão, Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa chỉ đạo đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão. Bố trí cán bộ trực trụ sở đảm bảo an toàn về người và tài sản của NHCSXH.

Đồng thời phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và khách hàng vay vốn tại NHCSXH nắm bắt kịp thời những thiệt hại do bão gây ra. Căn cứ theo mức độ thiệt hại của từng khoản vay, NHCSXH nơi cho vay phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định.

Về khắc phục thiệt hại do bão gây ra, Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc NHCSXH địa phương báo cáo Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng cấp về các biện pháp xử lý nợ bị thiệt hại tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục hậu quả do thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác