Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 làm việc với tỉnh Quảng Nam

21/07/2017
(VBSP News) Sáng nay (21/7/2017), đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các Sở là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng kinh phí phân bổ từ ngân sách Nhà nước để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là gần 387 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 239,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 148 tỷ đồng.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tổng kinh phí đã phân bổ từ ngân sách Nhà nước và kinh phí huy động thực hiện trong 6 tháng qua là 731,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 703,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương 15,4 tỷ đồng, nguồn vận động là gần 13 tỷ đồng.

Cùng với đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi được chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam triển khai cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách đã góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, với doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 602,4 tỷ đồng, cho trên 21 nghìn lượt hộ vay vốn; đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt trên 3.817 tỷ đồng, với hơn 143 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay.

Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đến cuối năm 2016, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh là 12,5 tiêu chí/xã (tăng 9,89 tiêu chí/xã so với thời điểm năm 2010); toàn tỉnh hiện có 62 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 30,39%), không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; trong đó, huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đã mua và cấp miễn phí 89.748 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với kinh phí gần 15 tỷ đồng; 41.696 thẻ bảo hiểm y tế đối với người đồng bào DTTS ở vùng khó khăn với kinh phí 6,8 tỷ đồng; 61.737 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sống trong vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo với kinh phí 10 tỷ đồng; 67.237 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo với kinh phí 11.259 triệu đồng; 43.966 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với kinh phí 12.926 tỷ đồng. Số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 45.330 hộ nghèo (chiếm 11,13%, giảm 1,77% so với năm 2015), 24808 hộ cận nghèo (6,09%, giảm 0,12% so với năm 2015).

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã báo cáo với Đoàn công tác Trung ương về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới, cụ thể trong năm 2017 phấn đấu sẽ có tối đa 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên 35 - 36%. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của toàn tỉnh trong năm 2017 là 13 - 13,5 tiêu chí/xã. Về mục tiêu giảm nghèo, tỉnh Quảng Nam phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên, trong đó khu vực miền núi giảm ít nhất là 5%; các xã nghèo, huyện nghèo giảm mỗi năm ít nhất là 7%; tỷ lệ hộ cận nghèo mỗi năm giảm 1,5%.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam đề xuất một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là phân cấp thực hiện thẩm định nguồn vốn đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ có sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương trong các Chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng; Đề nghị Trung ương cho phép những dự án thuộc tiêu chí dự án nhóm C quy mô nhỏ nhưng cộng đồng dân cư không nhận tổ chức thi công có thể giao cho các tổ chức khác thi công và người dân địa phương tham gia lao động và được trả công theo ngày công và theo mặt bằng giá tại địa phương.

Còn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Quảng Nam báo cáo Đoàn công tác đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt danh sách các huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao giai đoạn 2017 - 2020, qua đó làm cơ sở lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của giai đoạn 2016 - 2020. Đề nghị các Bộ, ngành sớm tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là chính sách hỗ trợ về giáo dục, tín dụng.

Về tín dụng chính sách, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghi NHCSXH Việt Nam quan tâm phân bổ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để chi nhánh tỉnh Quảng Nam chủ động cho vay các chương trình tín dụng chính sách, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo TW các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH đã chúc mừng những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua và đánh giá cao việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh. Đồng chí Dương Quyết Thắng cũng đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các Sở, ngành của tỉnh Quảng Nam đối với hoạt động của NHCSXH trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh các tiêu chí liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt, yêu cầu phân tích nguyên nhân tồn tại theo từng cấp tỉnh, huyện, xã để có giải pháp thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó cũng thống nhất phân bổ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo đề nghị của tỉnh để NHCSXH tỉnh cho vay và đề nghị tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi của Chỉnh phủ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong thời gian tới.

 

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác