Ấn tượng công tác giảm nghèo của thành phố Đà Nẵng

22/07/2017
(VBSP News) Nằm trong chương trình công tác tại các tỉnh miền Trung, vào chiều nay (21/7/2017), đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng về việc chỉ đạo, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 trên địa bàn.
Đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng Lãnh đạo UBMTTQ, các Sở Tài chính, LĐTB&XH, Nội vụ, NN&PTNT, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Văn phòng UBND và NHCSXH thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn An đã báo cáo tình hình giảm nghèo của địa phương. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2016, với sự tác động của chính sách giảm nghèo, sự nỗ lực bằng các giải pháp hỗ trợ thiết thực của các Sở, ngành của thành phố và sự vươn lên của chính hộ nghèo đã giúp cho 7.915 hộ nghèo còn sức lao động vươn lên thoát nghèo, đạt tỷ lệ 172,07% so với kế hoạch đề ra; hộ nghèo phát sinh 719 hộ, hộ nghèo còn lại trong chương trình 12.943 hộ, chiếm tỷ lệ 5,09%/tổng số hộ dân cư toàn tỉnh; có 3.220 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 122,2%; hộ cận nghèo phát sinh 3.399 hộ; có 414 hộ thoát nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt tỷ lệ 82,8% so với kế hoạch.

Đầu năm 2017, thành phố Đà Nẵng có 12.935 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,09%/tổng số dân cư. Theo Nghị quyết của HĐND thành phố đặt ra là giảm ít nhất 20% số hộ nghèo còn sức lao động, tương ứng khoảng 4.400 hộ nghèo, 600 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 242 hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, bằng các giải pháp hỗ trợ thiết thực các đơn vị, địa phương triển khai cho 2.193 hộ được vay vốn, trong đó, có 276 hộ nghèo, 1.061 hộ cận nghèo và 856 hộ mới thoát nghèo, với tổng doanh số cho vay đạt 75,1 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách được NHCSXH thực hiện trên địa bàn đạt trên 896 tỷ đồng, với 42.468 hộ vay.

Cùng với các chính sách của Trung ương, Đà Nẵng đã mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 94.656 người nghèo, với kinh phí hơn 57 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 87 nhà ở, với kinh phí trên 3,6 tỷ đồng; sửa chữa 316 nhà ở, với kinh phí 6,183 tỷ đồng; bố trí chung cư cho 42 hộ nghèo. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp hàng tháng cho 8.976 đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ tiền điện cho gần 20.000 hộ nghèo; vận động hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, trợ cấp khó khăn cho hơn 10.000 lượt người… Kết quả trên đã trợ giúp cho 2.880 hộ vươn lên thoát nghèo, đạt tỷ lệ 65,45% so với kế hoạch thành phố đặt ra trong năm 2017.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đại diện Sở NNo&PTNT thành phố cho biết, năm 2016 Đà Nẵng có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, các Sở, ngành và Văn phòng điều phối nông thôn mới của thành phố thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã, huyện xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo Sở NNo&PTNT, thời gian tới thành phố tiếp tục thực hiện quản lý tốt quy hoạch nông thôn mới tại 11 xã. Lập quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh tập trung nhằm kêu gọi đầu tư. Cùng đó, tiếp tục hỗ trợ thực hiện cải tạo vườn tạp đối với người dân trên địa bàn. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị. Theo đó, hình thành 2 mô hình khảo nghiệm giống ra hoa mới tại các vùng trọng điểm như Túy Loan, Hòa Phong, Dương Sơn,…

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Bộ NNo&PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương cho rằng, thành phố Đà Nẵng thực hiện rất tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2015, Đà Nẵng đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền thành phố đối với tập trung nguồn lực đầu tư cho các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là điều tự hào của thành phố trong việc thực hiện thành công Chương trình của quốc gia.

Đồng chí Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu

Đồng chí Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Dương Quyết Thắng cho rằng, năm 2016, Đà Nẵng đạt được mục tiêu giảm nghèo rất tốt, giảm được 7.915 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 172,07%, đây là con số rất ấn tượng, cần phải nhân rộng cách làm hay của thành phố Đà Nẵng đến các địa phương khác trong cả nước. Mong rằng thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đạt được để thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.

Đồng chí Dương Quyết Thắng cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tăng nguồn lực thực hiện các chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Bởi ngân sách của thành phố chuyển sang NHCSXH để cho vay các chương trình tín dụng chính sách còn khiêm tốn so với một số địa phương khác, mới chỉ được khoảng trên 200 tỷ đồng. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo chính quyền các cấp tại địa phương phối hợp cùng NHCSXH thực hiện tốt hơn nữa việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho đơn vị…

Thay mặt cho Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cảm ơn ghi nhận hoạt động của NHCSXH thành phố trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Qua đó, hỗ trợ đắc lực chủ trương thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng thành phố đạt tiêu chuẩn phong trào “4 an” là: An ninh trật tự - An toàn giao thông - An toàn vệ sinh thực phẩm và An sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên khẳng định, thời gian tới Đà Nẵng sẽ bố trí thêm nguồn vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH để người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có thêm nguồn vốn SXKD, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững và cùng thành phố hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Công Thái thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác