Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

21/08/2019
(VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện các Sở, ban ngành địa phương.
UBND tỉnh, NHCSXH đã tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40

UBND tỉnh, NHCSXH đã tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40

Thực hiện Chỉ thị số 40, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong 05 năm (2014 - 2019), tỉnh dành 210 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, tăng gần 4 lần so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 40, nâng tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến nay đạt gần 290 tỷ đồng. Tính đến hết 30/6/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách huy động đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị 40.
Trong 05 năm qua, gần 120.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được vay vốn, trong đó, trên 35.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; 1.700 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 12.500 lao động được tạo việc làm mới; gần 1.200 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gần 5.400 hộ tại vùng khó khăn vay vốn để sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn giúp cho hơn 25.000 hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu; xây dựng được 62.400 công trình NS&VSMTNT; xây dựng 258 căn nhà cho hộ nghèo và 44 căn nhà ở xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 3,63% cuối năm 2014 giảm còn khoảng 2% năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.
Tham luận tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội dẫn đến chưa bố trí nguồn vốn ủy thác tương ứng với tiềm lực kinh tế của địa phương… Kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hiệu quả nguồn vốn vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác; tăng mức vay và mở rộng thêm đối tượng cho vay, nhất là đối với các địa phương còn khó khăn…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh khẳng định: Tín dụng chính sách xã hội đóng góp quan trọng trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng, tín dụng đen trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và các chính sách tín dụng của Trung ương, của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để bố trí nguồn vốn các cấp ủy thác, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị NHCSXH tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, xác minh đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách, không để đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn mà không được tiếp cận nguồn vốn này. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu tỉnh trong việc huy động nguồn lực, ban hành các cơ chế, chính sách về chính sách xã hội. Tiếp tục tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động tín dụng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được với các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nhân dịp này, UBND tỉnh, NHCSXH đã tặng 26 Bằng khen và 09 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.

Trần Tỉnh

Các tin bài khác