100% hộ nghèo Hà Giang được tiếp cận tín dụng chính sách

22/08/2019
(VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40). Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Lê Ngọc Bảo - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; Chúng Thị Chiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Ngọc Hà - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành chức năng và điểm cầu trực tuyến tại 11 huyện, thành phố…
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; được các tầng lớp nhân dân đón nhận, đồng tình ủng hộ; tín dụng chính sách đã trở thành một trong những trụ cột tích cực, quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua Hội nghị nhằm đánh giá, sơ kết những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để nghiên cứu, đề ra những giải pháp thiết thực hơn trong quá trình chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng trong giai đoạn tới.
Trong 05 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tín dụng chính sách xã hội đã đạt những kết quả nổi bật, như: Tổng dư nợ các chương trình năm 2014 là 1.831 tỷ đồng, đến nay đã nâng lên 2.885 tỷ đồng/85.000 hộ vay vốn. Vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho các đối tượng chính sách vay đạt trên 50 tỷ đồng và số hộ sau vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo đến nay đạt gần 28.000 hộ, tăng 23.500 hộ so với năm 2014; số lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm đạt 7.500 hộ… Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, đã giúp nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, thoát nghèo bền vững được nhân rộng; tín dụng chính sách cũng đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo hàng năm trên 5%…
Tại Hội nghị, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo nhấn mạnh: Để Chỉ thị số 40 tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là công tác kiểm tra của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp. Không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả về sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ngành trong việc tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách gắn kết có hiệu quả với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, tạo việc làm…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống, nhất là đối với một tỉnh khó khăn như Hà Giang. Từ cấp tỉnh cho đến cơ sở đã, đang thực hiện rất tốt cũng như phối hợp hiệu quả việc lồng ghép các chương trình, nguồn vốn để triển khai chương trình tín dụng chính sách đến với người dân một cách thiết thực, hiệu quả. Thời gian tới, để Chỉ thị số 40 tiếp tục phát huy hiệu quả toàn tỉnh cần coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phải nêu cao vai trò của người đứng đầu trong từng cương vị công tác cũng như làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách một cách sâu rộng hơn để hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng nhất. Cùng với đó cũng cần chú trọng tới việc lồng ghép các nguồn vốn, chương trình để hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Song song với việc triển khai tốt nguồn vốn tín dụng thì NHCSXH cũng cần phải làm tốt công tác quản lý, kiểm soát nguồn vốn sao cho phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn vay cũng như làm tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng các tấm gương điển hình, mô hình làm kinh tế giỏi từ nguồn vốn chính sách để nhân ra diện rộng…
Nhân dịp này, 13 cá nhân và 05 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 09 cá nhân, 06 tập thể được nhận Giấy khen của NHCSXH vì đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40.

Các cá nhân, tập thể có thành tích trong triển khai Chỉ thị số 40 vinh dự được khen thưởng

Các cá nhân, tập thể có thành tích trong triển khai Chỉ thị số 40 vinh dự được khen thưởng

Phi Anh

Các tin bài khác