Chuyển biến trong nhận thức về tín dụng chính sách xã hội ở Đắk Nông

21/08/2019
(VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và đại diện các Sở, ban ngành trong tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại Hội nghị

Sau khi Chỉ thị số 40 được ban hành, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ thị đến các các cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, chi bộ, Đảng bộ, lực lượng vũ trang, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh.
Thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa kinh tế, chính trị của kênh tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Hằng năm, UBND tỉnh, huyện, thành phố đã bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh để bổ sung vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến hết ngày 31/7/2019, nguồn vốn địa phương chuyển sang đạt 126 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó, ngân sách tỉnh là 94 tỷ đồng; ngân sách huyện 29 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh là 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thường xuyên điều tra, rà soát, thống kê xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tương chính sách khác để tạo điều kiện cho các đối tượng này được vay vốn kịp thời đúng quy định. Đảm bảo 100% hộ nghèo có đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay vốn đều được đáp ứng, phù hợp với quy mô, mô hình SXKD.
Đến nay, doanh số cho vay tại NHCSXH tỉnh Đắk Nông đạt gần 4.000 tỷ đồng, với 150 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trung bình 10%/năm; trong đó nguồn vốn ủy thác từ địa phương tăng bình quân 20%/năm.
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội giúp cho gần 150 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được nguồn vốn vay để sử dụng có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, tạo việc làm và làm giàu chính đáng. Có 15.844 hộ nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Qua đó, hàng năm số hộ nghèo giảm từ 2% - 3%, góp phần cho 36.944 lượt hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để xây dựng; cải tạo 73.888 công trình NS&VSMTNT đạt chuẩn; duy trì, tạo việc làm và giải quyết việc làm được 6.482 lao động tại địa phương; giúp 846 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở; tạo điều kiện cho 8.693 HSSV vay với số tiền hơn 163 tỷ đồng để trang trải chi phí học tập.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn không ngừng phát triển, ngày càng ổn định. Nguồn vốn phục vụ cho người nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương.
Một trong những thành công của Chỉ thị số 40 tại địa phương là riêng đối với hộ đồng bào DTTS được tiếp cận với tín dụng chính sách xã hội tăng lên rõ rệt, việc quản lý, sử dụng tiền vay có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn đã có tác động kép đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Đắk Nông.
Với những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 tại Đắk Nông đã góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và chương trình xây dựng nông thới mới tại địa phương. Đến nay 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thông qua nguồn vốn vay đã tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Nhân dịp này, 14 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 04 tập thể, 05 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được nhận danh hiệu

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được nhận danh hiệu

Các tin bài khác