Lạng Sơn tăng cường nguồn vốn ưu đãi cho giảm nghèo

21/08/2019
(VBSP News) Ngày 21/8/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40).
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện lãnh đạo HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.
Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội; bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao khó học công nghệ với hoạt động vay vốn, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.
Tính đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi là 2.869,6 tỷ đồng, tăng 976,6 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm là 68,01 tỷ đồng, chiếm 2,4% tổng nguồn vốn, tăng 32,98 tỷ đồng so với năm 2014. Tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng ưu đãi đạt 2.819,4 tỷ đồng với 70.827 khách hàng còn dư nợ, tăng trưởng tín dụng trong 5 năm là 930,8 tỷ đồng.
Trong 5 năm qua đã có 150.314 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn, giúp gần 3.000 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 29,5% (2015) xuống còn 15,83% (2018); hơn 6.000 HSSV được vay vốn đi học; 7.914 lao động được tạo việc làm; gần 60.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, sửa chữa, cải tạo…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn tỉnh thời gian qua trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40; HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục bố trí một phần ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay.

UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40

UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp với NHCSXH làm tốt công tác tuyên truyền để các chính sách tín dụng đến với mọi người dân. Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. NHCSXH tỉnh tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động…
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, 11 cá nhân; NHCSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40.

Kim Huyên

Các tin bài khác