Hiệu ứng sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ở Yên Bái

21/08/2019
(VBSP News) Ngày 21/8/2019, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40). Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Yên Bái; Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.
Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được khen thưởng

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2019, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã cho vay được gần 130 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với doanh số 3.850 tỷ đồng; doanh số cho vay trên địa bàn các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 1.000 tỷ đồng; doanh số cho vay đối với 2 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a đạt trên 500 tỷ đồng.
Đến 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách với 84 nghìn hộ gia đình đang vay vốn với tổng dư nợ 2.994 tỷ đồng; trong đó, dư nợ chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm trên 60%. Tỷ trọng vốn đầu tư vào hoạt động SXKD, phát triển kinh tế hộ gia đình chiếm 86,5%, vốn đầu tư vào các chương trình an sinh xã hội chiếm 13,5%.
Đến nay mạng lưới làm công tác cho vay ủy thác đã phủ rộng khắp 100% thôn, bản trong toàn tỉnh. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.000 tỷ đồng, chiếm trên 55% nguồn lực các chương trình, dự án thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm trên địa bàn tỉnh. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm trên 4%. Nguồn vốn vay đã giúp cho gần 42 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo.
Bên cạnh đó, từ năm 2014 - 2019, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đạt 23,5 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được duy trì và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,16%.
Hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động để triển khai nội dung Chỉ thị một cách đồng bộ, hiệu quả; tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng đối tượng.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn; tiếp tục quan tâm cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.
Đồng chí cũng yêu cầu NHCSXH các cấp cần phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ là cầu nối trung gian giúp người dân, hộ gia đình chính sách, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn vay ưu đãi. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đề xuất với NHCSXH triển khai thêm các chương trình tín dụng chính sách mới, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 22 cá nhân; Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư.

Đức Toàn

Các tin bài khác