Tuyên Quang sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40

19/08/2019
(VBSP News) Ngày 19/8/2018, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Đức Tuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Triệu Thị Lún - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Triệu Kim Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.
Các cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trong 05 năm qua

Các cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trong 05 năm qua

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh: Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Tuyên Quang xác định tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch hoạt động thường xuyên; là một chủ trương có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội.
Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đạt 2.613,7 tỷ đồng, với 95.750 hộ dư nợ. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm là 981,3 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,93%.
Trong 05 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 54.352 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất; 1.916 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được trang trải chi phí học tập; 7.207 lao động được tạo việc làm mới, 33 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài…
Trên cơ sở kết quả đạt được trong 05 năm qua và những mặt còn hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến quy trình cho vay từ xác định đối tượng cho vay, hỗ trợ, thu hồi sau khi vay đảm bảo chặt chẽ. Đồng thời, định hướng người dân trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đảm bảo hiệu quả đồng vốn vay.
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 32 cá nhân; NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40.

Tin và ảnh Quốc Việt

Các tin bài khác