Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

16/08/2019
(VBSP News) Ban Kinh tế TW và NHCSXH vừa tổ chức Đoàn khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Chỉ thị số 40).

Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Kinh tế TW; Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các Ban, ngành có liên quan tại địa phương.

Phó Trưởng Ban Kinh tế TW Triệu Tài Vinh tìm hiểu các thông tin tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới

Phó Trưởng Ban Kinh tế TW Triệu Tài Vinh tìm hiểu các thông tin tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới

Cùng cơ sở vào cuộc
Trước khi làm việc, Đoàn đã tiến hành đi khảo sát tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, kiểm tra hoạt động Điểm giao dịch NHCSXH trên địa bàn và trao đổi với bà con vay vốn ưu đãi đang có mặt tại Điểm giao dịch để tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu của bà con. Qua khảo sát cho thấy, từ khi có Chỉ thị số 40, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác của tổ chức hội, đoàn thể; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; xã đã thành lập Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi và nhất là đã quan tâm bố trí về hội trường, phòng làm việc, lực lượng công an, đảm bảo an toàn đối với các buổi giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã; lãnh đạo UBND xã thường xuyên tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp giao ban của NHCSXH với tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn tại Điểm giao dịch xã. Các chương trình tín dụng chính sách đều được thực hiện đúng đối tượng thụ hưởng; qua đó có nhiều hộ đã chí thú làm ăn, có ý thức trả vốn và lãi; vốn vay ưu đãi giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, xây dựng đời sống mới…

Đoàn khảo sát trao đổi với các hộ vay ngay tại Điểm giao dịch xã Quảng Chu

Đoàn khảo sát trao đổi với các hộ vay ngay tại Điểm giao dịch xã Quảng Chu

Tại huyện Chợ Mới, báo cáo với Đoàn khảo sát, Bí thư Huyện ủy Trần Trung Kiên cho biết, đến ngày 30/6/2019, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 295 tỷ đồng, với 220 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó Hội Phụ nữ quản lý 121 tỷ đồng, Hội Nông dân quản lý 82 tỷ đồng, Hội CCB 50 tỷ đồng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 41 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã giúp hộ đồng bào làm quen với việc vay vốn để SXKD, tạo thu nhập, qua đó nâng cao trình độ SXKD và quản lý vốn. Thông qua sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội đã tác động làm chuyển biến về nhận thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 40, mặc dù là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, Huyện ủy, UBND Chợ Mới đã dành một phần ngân sách ủy thác cho NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn. Đến nay, huyện đã bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Đảng ủy, chính quyền địa phương, kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 cũng đã trở thành điểm tựa nâng cao chất lượng tín dụng với việc cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình, kế hoạch, hoạt động của các cấp ủy, các ngành, địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Chợ Mới

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Chợ Mới

“Luồng gió mới” từ Chị thị số 40
Đáng nói từ sau khi có Chỉ thị số 40, công tác chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách ở địa phương được thuận lợi từ cấp huyện xuống cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trên cơ sở nội dung của Chỉ thị, Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn đều tham gia vào Ban đại diện HĐQT cấp huyện và UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, hội, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo việc tập trung đầu tư nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất, trụ sở và điều kiện làm việc tại Điểm giao dịch xã của NHCSXH.
Tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, doanh số cho vay trên địa bàn xã đạt gần 24 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 18 tỷ đồng với 605 hộ vay, tăng gần 9 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay trên địa bàn xã không có nợ quá hạn và nợ khoanh và tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 4,91 %, xã Quang Thuận đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Đoàn công tác đã đến thôn Phiêng An là thôn điển hình trong việc vay vốn NHCSXH, phát triển các mô hình kinh tế mang lại giá trị cao. Bà Hà Thị Hạ - Trưởng thôn cho biết: Toàn thôn có 21 hộ dân, đều là người dân tộc Dao, trong đó có 13 hộ vay vốn NHCSXH với tổng dư nợ 608 triệu đồng của 3 chương trình tín dụng ưu đãi là hộ cận nghèo, giải quyết việc làm và NS&VSMTNT, các hộ dân trong thôn đều sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư 1,5ha cây ăn quả và trồng 9ha chè. Trong thôn không có hộ vay nào có nợ quá hạn.
Kiến nghị với Đoàn khảo sát, đại diện cấp ủy, chính quyền và các Sở, ban ngành tại địa phương đề nghị NHCSXH bố trí đủ nguồn vốn để cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ SXKD cho bà con.

Đoàn công tác trao đổi và ghi nhận ý kiến của các hộ dân tại ở thôn Phiêng An

Đoàn công tác trao đổi và ghi nhận ý kiến của các hộ dân tại ở thôn Phiêng An

Đại diện cho các hộ vay vốn, ông Bàn Hữu Tình ở thôn Phiêng An, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông khẳng định, nguồn vốn của NHCSXH rất có ý nghĩa với những hộ vùng đồng bào DTTS nói riêng và các hộ vay ở những vùng nông thôn nói chung.
Bản thân gia đình ông Tình được vay vốn NHCSXH và vươn lên thoát nghèo. “Năm 2016 gia đình tôi lúc đó là hộ nghèo và được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay 50 triệu đồng NHCSXH để trồng cây ăn quả. Đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo có nhà khang trang để ở. Cuộc sống gia đình tôi đã ổn định”, ông Tình nói.
Trước kiến nghị của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại các nơi Đoàn khảo sát, Phó Trưởng Ban Kinh tế TW Triệu Tài Vinh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Triệu Tài Vinh khẳng định: “Dòng vốn từ ngân sách địa phương đang tạo ra những bước đột phá mới cho công cuộc thoát nghèo, tạo việc làm phát triển kinh tế bền vững tại địa phương. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, ưu tiên chuyển nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đồng thời tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho NHCSXH; thường xuyên chỉ đạo củng cố và kiện toàn Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, huyện và nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể trong việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi.
Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã tặng quà cho các đối tượng chính sách tại các nơi Đoàn đến thăm.

t

u

IMG_5612

PV

Các tin bài khác