Hòa Bình tích cực đưa Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống

20/08/2019
(VBSP News) UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40). Đồng chí Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Dực - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện các Sở, ngành địa phương.
NHCSXH tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40

NHCSXH tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Từ việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Hòa Bình đạt 3.114 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện chuyển sang NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách là gần 34 tỷ đồng, chiếm 1,09% tổng nguồn vốn NHCSXH, tăng gần 28 tỷ đồng so với năm 2014. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.108 tỷ đồng với 104.800 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, duy trì ở mức thấp, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,16%. Qua đánh giá, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 193.830 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn tạo việc làm, phát triển SXKD, tăng thu nhập, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống; trong đó có 46.950 lượt hộ nghèo và 27.730 lượt hộ cận nghèo; giúp 30.007 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 78.325 lao động, 122 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; hơn 30.659 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; đầu tư xây dựng 84.356 công trình NS&VSMT ở nông thôn; trợ giúp 20.997 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố… Hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng lên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn tỉnh thời gian qua trong đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới cần tập trung vào thực hiện 5 nhóm giải pháp: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được với người dân, nhất là những người cần, người có nhu cầu; các sở, ngành có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh trong việc huy động nguồn lực; hoàn thiện cơ chế chính sách; bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn; quản lý sử dụng tốt nguồn vốn của TW; tăng cường hiệu quả quản lý của NHCSXH từ tỉnh đến cơ sở. đề nghị NHCSXH cần nâng cao năng lực hoạt động từ việc đào tạo nguồn nhân lực; điều kiện phương tiện làm việc; cải tiến quy trình thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ nhưng phải dễ thực hiện, dễ kiểm tra giám sát.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đạt được trong 05 năm qua và những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ để phân công cụ thể đối với từng phòng, ban, cá nhân để triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn tới; đồng thời tích cực chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên để đảm bảo hiệu quả. Để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn vay cũng như nâng cao được đời sống, kinh tế của người dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến quy trình cho vay từ xác định đối tượng, cho vay, hỗ trợ, thu hồi sau khi vay để đảm bảo chặt chẽ. Ngoài ra, cũng định hướng người dân trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hướng dẫn khoa học kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả đồng vốn vay.
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 11 cá nhân; NHCSXH tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.

Bài và ảnh Đinh Thắng

Các tin bài khác