Tỉnh Ninh Bình sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

21/08/2019
(VBSP News) Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Lê Ngọc Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH cùng đại diện các Sở, ngành trong tỉnh.
Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 05 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị tạo mọi điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt trên 82 tỷ đồng, chiếm 3,53% tổng nguồn vốn, tăng hơn 70 tỷ đồng, gấp 6,7 lần trước khi có Chỉ thị số 40. Nguồn vốn này đã giúp 1.700 hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Cùng với nguồn vốn của Trung ương, nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang đã góp phần quan trọng vào việc giúp trên 70.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn thoát nghèo; tạo việc làm cho trên 122.000 lao động; giúp trên 110.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 1.620 hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở; xây dựng gần 200.000 công trình NS&VSMTNT; giúp trên 100.000 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn có vốn để đầu tư vào SXKD…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 40.
Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh thực hiện tốt việc vận động, khai thác hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu; đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tạo thuận lợi nhất để người nghèo tiếp cận tín dụng từ NHCSXH. Ưu tiên dành nhiều nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội một cách bền vững; bố trí nguồn vốn ngân sách các cấp ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…
Đối với các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban đại diện NHCSXH cần thực hiện tốt hơn nữa công tác ủy thác tín dụng, bảo đảm việc cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, cải thiện được đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho gia đình và xây dựng văn hóa cộng đồng trên địa bàn dân cư.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40

Hồng Giang - Anh Tuấn

Các tin bài khác