Vay vốn ưu đãi nuôi bò, nông dân nghèo vượt khó

16/09/2021
(VBSP News) Thời gian qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt khó, tích cực đồng hành hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, hàng nghìn hộ đã sử dụng hiệu quả và đúng mục đích, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
gia lai

Chị Kpăh Nguy vay vốn NHCSXH để chăn nuôi bò sinh sản

Đồng hành hỗ trợ hộ nghèo

Đến 30.6.2021, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 5.231 tỉ đồng, tăng 321 tỉ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt 1.493 tỉ đồng với 41.283 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ đạt 5.220 tỉ đồng với 142.220 khách hàng còn dư nợ, tăng 324 tỉ đồng so với đầu năm (đạt 92% kế hoạch và tăng 6,63%). Song song với tăng trưởng tín dụng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,13%, nợ khoanh chiếm 0,18% tổng dư nợ.

Hộ ông Bring ở làng Đăk Trok, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang là 1 trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi. Trước đây, ông được vay vốn ưu đãi 20 triệu đồng để đầu tư trồng cà phê và mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm sản xuất và chăn nuôi, kinh tế gia đình ông dần ổn định. Năm 2018, gia đình ông đã thoát nghèo. Ông tiếp tục vay vốn NHCSXH chương trình hộ mới thoát nghèo được 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi. Đến nay, nhà ông có đàn bò và dê gần 10 con cùng 1ha cà phê cho thu nhập ổn định.

Một trường hợp khác cũng đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách là chị Đơr ở làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang. Chị Đơr cho biết: “Trước đây, nhà tôi chỉ trông chờ vào 6 sào mì, vài con gà và đi làm thuê. Năm 2017, tôi được cán bộ xã hướng dẫn vay NHCSXH 40 triệu đồng để trồng 500 cây cà phê”.

Hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mang Yang Nguyễn Đặng Hoàng Quân cho biết: Tại Mang Yang, số hộ nghèo người DTTS chiếm 87,8% tổng số hộ nghèo. Trước tình hình đó, Phòng giao dịch đã bám sát nghị quyết của HĐND huyện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, định hướng phát triển của NHCSXH Trung uương để xây dựng kế hoạch hoạt động.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng về chính sách tín dụng ưu đãi, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả. Đơn vị cũng mở nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 250 lượt cán bộ ngoài hệ thống tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời, duy trì phục vụ tại 12/12 Điểm giao dịch xã, thị trấn, cho vay ủy thác qua 42 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và 187 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở 80 thôn, làng.

Doanh số cho vay của Phòng giao dịch giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 399 tỉ đồng với hơn 14.060 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 275 tỉ đồng với 8.118 hộ còn dư nợ. Trong đó, hộ nghèo chiếm 24,41%, hộ cận nghèo chiếm 25,44%, hộ mới thoát nghèo chiếm 7,2%, hộ SXKD tại vùng khó khăn chiếm 18,89%…

Chất lượng tín dụng được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu hàng năm giảm, nguồn vốn giải ngân đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Các đối tượng được vay vốn với mức vay nhiều hơn, dư nợ bình quân đạt hơn 33 triệu đồng/hộ. Trong tổng dư nợ qua các tổ chức chính trị - xã hội, chiếm tỷ lệ cao nhất là Hội Phụ nữ với hơn 39% dư nợ ủy thác, tiếp đến là Hội Nông dân chiếm hơn 30%.

Phòng giao dịch cũng đã phối hợp với địa phương tập trung ưu tiên nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay NS&VSMTNT, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay giải quyết việc làm. Doanh số cho vay tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 đạt gần 148,5 tỉ đồng với 5.684 lượt khách hàng. Dư nợ bình quân đạt 24,4 tỉ đồng/xã. Riêng chương trình tín dụng cho vay NS&VSMTNT đã hỗ trợ nguồn lực quan trọng để địa phương thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 9,83%, giảm 22,47% so với năm 2016.

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Mang Yang Krung Dam Đoàn cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, quan tâm nguồn vốn ngân sách địa phương cho Phòng giao dịch để mở rộng cho vay. Đồng thời, huyện Mang Yang tập trung vốn cho vay vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Bài và ảnh Thanh Thịnh

Các tin bài khác