Tổng Giám đốc làm việc với Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vi mô - Nhật Bản

24/08/2017
(VBSP News) Chiều ngày 23/8/2017, tại trụ sở NHCSXH, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đã tiếp ông Ueno Yoshiharu, Tổng Giám đốc Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vi mô (JFC-Micro) thuộc Tập đoàn Tài chính Nhật Bản(JFC). Tiếp và làm việc với Đoàn còn có Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương và lãnh đạo Ban CMNV tại Hội sở chính.
Tổng Giám đốc đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ của JFC Micro

Tổng Giám đốc đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ của JFC Micro

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Tổng Giám đốc Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vi mô JFC-Micro tới NHCSXH và cũng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện tín dụng chính sách tại Nhật Bản trước đây.

Trao đổi với đoàn công tác phía Nhật Bản, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã khái quát kết quả hoạt động của NHCSXH trong 15 năm hoạt động từ 2002 đến nay, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của NHCSXH trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam. Giới thiệu mô hình hoạt động của NHCSXH trong việc giúp người nghèo có vốn để SXKD vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững đóng góp vào công cuộc giảm nghèo của Việt Nam và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tổng Giám đốc cũng đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ của đối tác Nhật Bản trong việc thực hiện thành công Dự án Hợp tác kỹ thuật giữa Viện nghiên cứu chính sách, Bộ Tài chính Nhật Bản, Tổ chức Tài chính dân sinh Nhật Bản (nay là Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vi mô thuộc Tập đoàn Tài chính Nhật Bản) và NHCSXH từ năm 2003 đến 2011. Phía Nhật Bản đã hỗ trợ và cung cấp những kinh nghiệm, kiến thức cần thiết và phương pháp thẩm định trong quá trình cho vay doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới khởi nghiệp và cho vay học sinh, sinh viên, đồng thời truyền đạt những kinh nghiệm về quản lý món vay, quản lý điều hành chi nhánh, xây dựng bộ tài liệu thẩm định tín dụng doanh nghiệp và nâng cao năng lực hệ thống đào tạo nội bộ của NHCSXH. Tổng Giám đốc cũng bày tỏ mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục nhận được sự hỗ trợ không những chỉ về nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ NHCSXH, đặc biệt là Giám đốc chi nhánh của NHCSXH mà cả về nguồn vốn trong thời gian tới.

Ngài Ueno Yoshiharu, Tổng Giám đốc JFC - Micro đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Tổng Giám đốc NHCSXH và những thông tin có được thông qua buổi làm việc. Qua đó, giúp cho JFC - Micro đánh giá được hiệu quả và tác động của Dự án hợp tác kỹ thuật đối với hoạt động của NHCSXH, giúp NHCSXH thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách của Việt Nam; đồng thời, nghiên cứu, triển khai các Đề án hỗ trợ kỹ thuật phù hợp tại Việt Nam trong thời gian tới.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác