Biểu dương gia đình tiêu biểu, xuất sắc trong hệ thống NHCSXH giai đoạn 2012 - 2016

04/08/2017
(VBSP News) Chiều 04/8, tại Hội sở chính NHCSXH, Công đoàn NHCSXH đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CBVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trong hệ thống NHCSXH giai đoạn 2012 - 2016. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc tới dự và phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị biểu dương

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị biểu dương

Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trong hệ thống NHCSXH giai đoạn 2012 - 2016 là dịp biểu dương các gia đình tiêu biểu xuất sắc trong việc tổ chức, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, những gia đình đã hết sức nỗ lực vun đắp, xây dựng cho tổ ấm thật trọn vẹn. Những kết quả này không những mang lại giá trị tốt đẹp cho mỗi gia đình, cộng đồng, góp phần nâng cao vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội mà còn đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của mỗi chi nhánh và của toàn hệ thống NHCSXH.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chúc mừng 15 gia đình vừa được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ngành Ngân hàng, đồng thời biểu dương 34 gia đình tiêu biểu, xuất sắc trong hệ thống NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: 49 gia đình tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 9.000 CBVCLĐ trong hệ thống NHCSXH được biểu dương lần này là những gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên vượt khó; giữ gìn đạo đức, gia phong, nếp sống; nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi và tích cực tham gia các phong trào do đơn vị và địa phương phát động.

Tổng Giám đốc đánh giá cao các cấp công đoàn trong hệ thống NHCSXH đã triển khai có hiệu quả công tác gia đình, coi xây dựng gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Tổng Giám đốc mong muốn, thời gian tới, các cấp Công đoàn quan tâm hơn nữa tới công tác gia đình, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBVCNLĐ về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49/CT-TW về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước trong toàn Ngành ngân hàng, coi đây là động lực thúc đẩy cho mỗi cán bộ NHCSXH nỗ lực phấu đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa NHCSXH ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh.

Tại Hội nghị, các gia đình tiêu biểu xuất sắc được biểu dương cũng chia sẻ những tâm tư, bí quyết “giữ lửa” trong cuộc sống gia đình và cách nuôi dạy con cái. Đồng thời, cũng khẳng định, gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng cốt lõi xây dựng xã hội lành mạnh, phát triển. Vì vậy, mỗi gia đình cần có cách nhìn nhận đúng đắn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, nhất là trong xã hội hiện đại, để có phương pháp nuôi dạy con tốt, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình.

Nhân dịp này, Công đoàn NHCSXH đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thống đốc NHNN Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Tổng Giám đốc NHCSXH và Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH cho 49 gia đình CBVCNLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong hệ thống giai đoạn 2012 - 2016 (xem chi tiết).

18 gia đình tiêu biểu được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen

18 gia đình tiêu biểu được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen

Lãnh đạo NHCSXH, Công đoàn NHCSXH chúc mừng 16 gia đình tiêu biểu được Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH tặng Giấy khen

Lãnh đạo NHCSXH, Công đoàn NHCSXH chúc mừng 16 gia đình tiêu biểu được Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH tặng Giấy khen

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng 15 gia đình tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thống đốc NHNN Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng Bằng khen

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng 15 gia đình tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thống đốc NHNN Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng Bằng khen

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng 49 gia đình CBVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trong hệ thống giai đoạn 2012 - 2016

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng 49 gia đình CBVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trong hệ thống giai đoạn 2012 - 2016

Trần Giáp thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác