Tín dụng chính sách hỗ trợ giảm nghèo ở Vĩnh Châu

30/03/2021
(VBSP News) Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng) luôn xác định việc tận dụng tối đa các nguồn lực để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; trong đó, có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH.
soc trang

Anh Lâm Bêl ở ấp Hòa Thành, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu vay vốn nuôi bò và trồng hành tím từ nguồn vốn ưu đãi

Phát triển kinh tế nhờ vốn vay NHCSXH
Trong những ngày này, cùng với cán bộ NHCSXH TX Vĩnh Châu, chúng tôi đến thăm hộ ông Lý Vết ở ấp Hòa Thành, xã Lạc Hòa. Đây là một trong những hộ vay vốn NHCSXH để phát triển mô hình trồng rau màu. Ông Vết chân tình chia sẻ: “Với nguồn vốn vay 40 triệu đồng chương trình cho vay SXKD vùng khó khăn của NHCSXH TX Vĩnh Châu mà gia đình tôi có nguồn vốn để đầu tư vào mô hình trồng hành tím và rau màu các loại trong nhà lưới”. Với diện tích đất canh tác là 1ha, ông Vết sử dụng 500m² để làm mô hình nhà lưới trồng hành tím và rau màu các loại; đồng thời, áp dụng hệ thống tưới phun tự động. Hiện tại trong nhà lưới, ông đang tiến hành trồng cây ớt sừng vàng, ớt đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ có được mùa vụ bội thu.
Cũng ở ấp Hòa Thành, xã Lạc Hòa, trước đây, gia đình anh Lâm Bêl thuộc diện hộ nghèo nhưng được vay vốn NHCSXH 15 triệu đồng để trồng trọt, chăn nuôi mà kinh tế gia đình khởi sắc. “Sau thời gian chí thú làm ăn, gia đình tôi đã trả xong nợ cho ngân hàng và tiếp tục được xem xét cho vay 40 triệu đồng chương trình cho vay hộ cận nghèo để tiếp tục đầu tư vào mô hình nuôi bò và trồng hành tím nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã đồng hành cùng với NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với việc nâng cao hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách được thực hiện dưới nhiều hình thức. Trưởng ban nhân dân ấp Hòa Thành, xã Lạc Hòa Lâm Si Tha cho biết: Qua công tác tuyên truyền, người dân và các hộ vay vốn NHCSXH hiểu thấu đáo về tín dụng chính sách xã hội, từ đó có ý thức, trách nhiệm hơn đối với các khoản vay của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Những năm qua, trên địa bàn đã có nhiều hộ thoát nghèo bền vững, nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả được nhân rộng.
Phát huy trách nhiệm của chính quyền địa phương và NHCSXH
Chủ tịch UBND xã Lạc Hòa Trương Văn Vũ cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND xã xác định việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để giúp hộ dân thoát nghèo bền vững. Theo đó, chính quyền địa phương đã ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội họp xét các đối tượng đủ điều kiện vay vốn, nhất là hộ nghèo chí thú làm ăn. Song song đó có thành lập các đoàn để kiểm tra mô hình, đồng thời phối hợp với ngành chuyên môn để tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao.
Giám đốc NHCSXH TX Vĩnh Châu Nguyễn Bá Thi chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, NHCSXH thị xã luôn ưu tiên nguồn vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS cao, các xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới… với dư nợ đạt 439 tỷ đồng, có 21.383 hộ vay vốn của 18 chương trình; trong đó, hộ vay người DTTS là 13.039 hộ, chiếm tỷ lệ 61% tổng số hộ vay vốn. Trong năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 2.299 lượt hộ vay vốn. Qua đó đã góp phần cùng thị xã đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 5,43%.
“Thời gian tới, NHCSXH TX Vĩnh Châu tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh và Trung ương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã để triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sử dụng vốn, hoàn trả vốn vay, tích cực huy động nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng có đủ điều kiện, đáp ứng tốt nhất nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển SXKD vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bài và ảnh Quang Bình

Các tin bài khác