Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Bình Dương

03/04/2018

Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, NHCXH tỉnh Bình Dương được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ, kịp thời nhiều chương trình tín dụng ưu đãi. Đây chính là điểm nhấn để Bình Dương không còn hộ nghèo.

Theo Báo Kinh tế nông thôn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác