Tiếp tục chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động

26/05/2023
(VBSP News) Đó là tinh thần chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tại Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa được tổ chức thành công vào chiều 26/5 tại TP Tam Kỳ.
z4379633064091_ec109010cd04cf8ba5e565310f0cd1f8

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ti dự Đại hi Công đoàn cơ sở NHCSXH tnh Quảng Nam ln th VII cóPhó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể địa phương và 150 đại biu chính thức đại din cho 235 đoàn viên Công đoàn thuộc 18 Công đoàn bộ phận trực thuộc.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2023 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ s NHCSXH tỉnh Quảng Nam nêu rõ, đã phát huy được vai trò là người đại din, bo v quyn và li ích chính đáng cho người lao động, là t chc qun chúng rng rãi, lc lượng tiên phong trong công tác xây dng Đảng, xây dng cơ quan trong sch vng mnh. Tích cc động viên, khuyến khích cán b viên chc và người lao động trong các phong trào thi đua thc hin thng li các ch tiêu, kế hoch được giao. Hot động ca Công đoàn đã góp phn hoàn thành tt nhim v chính tr ca đơn v, khng định v trí ca NHCSXH trong vic thc hin mc tiêu gim nghèo bền vững, góp phần xây dựng Nông thôn mới và bo đảm an sinh xã hi trên địa bàn.

z4379633057093_100c5c6b4568924c0187e0ec5df5dd79

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Quảng Nam đang triển khai thực hiện hiệu quả cho vay các chương trình tín dng chính sách của Chính phủ. Các đoàn viên công đoàn đóng vai trò quan trọng trong vic thc hin hoàn thành các ch tiêu, nhim v chuyên môn.

Tính đến nay, tng ngun vn đạt 6.842 tđồng, tăng 2.848 tđồng so vi năm 2017, tỷ lệ tăng 71,3%. Trong đó, ngun vn nhn y thác t ngân sách địa phương là 622 tđồng, tăng 486 tđồng so năm 2017, tỷ lệ tăng 357,3%. Tng dư n các chương trình cho vay đạt 6.801 tđồng, tăng 2.831 tđồng so vi năm 2017, tỷ lệ tăng 71,3%, vi 138 ngn h vay.

Vi vai trò và nhim v, Công đoàn cơ s NHCSXH tỉnh Quảng Nam tiếp tc xây dng đội ngũ cán b, người lao động cóđạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghip v vng vàng, đáp ng yêu cu đổi mi trong hot động NHCSXH.

Bên cnh đó, Công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sng vt cht, tinh thn cho cán bộ, người lao động với số tiền 10,5 tỷ đồng để t chc, thăm hi, động viên đoàn viên, người lao động b bnh him nghèo, tai nn bt thường, có thân nhân mc bnh him nghèo; tng quà nhân dp ngày thương binh, lit sĩ 27/7; tặng quà, động viên khen thưởng kịp thời cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con CBĐVNLĐ của chi nhánh đạt thành tích cao trong học tập nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu,…

Đặc bit, trước din biến phc tp ca đại dch COVID-19, Công đoàn cơ sở đã phi hp vi chuyên môn thc hin tt các bin pháp phòng chng dch như: H tr vt dng sinh hot, bếp ăn tp th, vt tư y tế cho các Công đoàn b phn nhm phc v kp thi đời sng, ăn, , sinh hot ca người lao động trong thi k cách ly, giãn cách xã hội

Hằng năm, Công đoàn cơ sở còn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tích cực tham gia xây dựng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công nhân viên chức và người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua chuyên đề “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “văn hoá, thể thao”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “lao động giỏi, lao động an toàn”, phong trào phụ nữ “giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”,… Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”;… Không chỉ tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh còn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Bên cạnh công tác chuyên môn, Công đoàn cơ sở đã đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoạt động chuyên môn giai đoạn từ 2017 - 2023 đã đạt thành tích đáng kể, tiêu biểu như: Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân, 01 tập thể; Thống đốc NHNN Việt Nam tặng Bằng khen năm 2017, 2019 và 2022…

Nhim k 2023 - 2028, Công đoàn cơ s NHCSXH tnh Quảng Nam cũng đề ra những mục tiêu rõ ràng là tiếp tc tăng cường công tác tuyên truyn giáo dc, xây dng đội ngũ cán b, đoàn viên, người lao động có bn lĩnh chính tr vng vàng, đạo đức tt, nghip v gii, tác phong làm vic văn minh hin đại, góp phn qun lý ngun vn tín dng ưu đãi ca Chính phđến h nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn hiu qu, bn vng. Đổi mi sáng to ni dung, phương pháp hot động ca Công đoàn cơ sở, nâng cao vai trò và phát huy sc mnh ca t chc công đoàn. Phn đấu 90% tr lên đoàn viên đạt danh hiu đoàn viên công đoàn xut sc hng năm. 90% tr lên nđoàn viên đạt danh hiu gii vic ngân hàng, đảm vic nhà” hng năm. Hoàn thành 100% kế hoch kim tra vic chp hành Điu l Công đoàn và tài chính Công đoàn hng năm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thng đã ghi nhn và biu dương nhng kết quđạt được ca Công đoàn cơ sở NHCSXH tnh Quảng Nam đạt được những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua.

Tng Giám đốc yêu cu trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở NHCSXH tnh Quảng Nam thực hiện tt công tác giáo dc chính tr, tư tưởng, chăm lo quyn và li ích chính đáng, hp pháp cho người lao động; nâng cao vai trò, trách nhim ca t chc Công đoàn trong vic thc hin nhim v chuyên môn. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trao thi đua văn hóa, văn ngh nhm góp phn động viên, khuyến khích người lao động thi đua hoàn thành tt nhim v chính trị được giao.

z4379642471904_e9f8fb51796185068be37dc612a35e52

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trên tinh thn Đổi mi - Dân ch - Đoàn kết - K cương - Sáng to, Đại hi đã bu ra Ban Chp hành Công đoàn cơ s NHCSXH tnh Quảng Nam nhim k 2023 - 2028 gm 11 đồng chí và 4 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn NHCSXH lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PV

Các tin bài khác