Tín dụng chính sách - Chủ trương đúng đắn trong sự nghiệp giảm nghèo và bảo đảm an sinh ở Hà Nam

(VBSP News) Nguồn vốn tín dụng chính sách sau hơn 20 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã giúp trên 417 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số đạt hơn 8.300 tỷ đồng.
Các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi đã góp phần giúp cho trên 75 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 31 nghìn lao động, trong đó có trên 1,1 nghìn lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho trên 50 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; góp phần xây dựng, cải tạo được gần 270 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh; hỗ trợ xây dựng, cải tạo trên 4.000 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; hỗ trợ 49 lượt doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 5.349 lượt người lao động; giúp 1.567 lượt hộ gia đình vay vốn để mua máy vi tính, thiết bị đủ điều kiện học tập trực tuyến; 23 trường, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn mua sắm thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất…
Phóng sự ảnh của Trần Việt sẽ minh chứng thêm cho những kết quả đó.