Khai mạc Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ V

(VBSP News) Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với khẩu hiệu “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” đã chính thức được khai mạc tại TP Đà Nẵng vào sáng 21/7, với 215 đại biểu đại diện cho 10.265 đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống NHCSXH.