Thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 300 nghìn tỷ đồng (VTV1 - 19h - 22/4/2020)