Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 (VTV1 - 6h - 10/4/2020)