Hỗ trợ người bị giảm sâu thu nhập do dịch Covid-19 (VTV1 - 19h - 5/4/2020)