Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người yếu thế (VTV1 - 19h - 2/4/2020)