Đồng hành cùng người dân trước dịch Covid-19 (VOV1 - 18h - 4/4/2020)