Đề xuất hộ nghèo được giảm 15% lãi suất cho vay (VTV1 - 12h - 5/4/2020)