Đồng hành với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (VTV1 - 6h - 2/4/2020)