Đồng hành cùng nông dân tăng gia sản xuất trong mùa dịch Covid-19 (QRT - 1/4/2020)