THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

19/11/2019
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang - Địa chỉ: Số 03, phố Vũ Mùi, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn.

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô; kiểu xe: xe con 05 chỗ ngồi; màu xe: 03 xe màu Ghi-Hồng; loại động cơ: G16B; nhiên liệu: Xăng; Dung tích xi lanh: 1.590cm3; sản xuất tại Việt Nam; năm sản xuất 2006;

- Số lượng: 03 xe;

- Chất lượng: Xe đã qua sử dụng;

- Tổng giá khởi điểm: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do NHCSXH tỉnh Tuyên Quang quy định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 02 đấu giá viên

2

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của NHCSXH tỉnh Tuyên Quang

4

Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

6

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

7

Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thoả thuận

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo;

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn);

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tại Trụ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang -  Địa chỉ: Số 03, phố Vũ Mùi, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

- Mọi vấn đề xin liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức NHCSXH tỉnh Tuyên Quang,  số điện thoại: 02073 810 795 (gặp ông Ma Trung Kiên).

Các tin bài khác