Thay đổi Ủy viên HĐQT NHCSXH

14/02/2015
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thay đổi Ủy viên HĐQT NHCSXH.

Theo đó, ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH thay ông Hà Hùng, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Theo Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác