Sáng nay, khai mạc Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam

01/07/2013
(VBSP News) 8h sáng nay (01/7) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (TP. Hà Nội). 1.169 đại biểu chính thức, 250 đại biểu khách mời dự phiên khai mạc.

12

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự phiên khai mạc Đại hội còn có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc; đại diện các bộ, ban, ngành, các đoàn thể Trung ương và TP. Hà Nội và nhiều vị khách khác.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam diễn ra trên tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chủ động - Hội nhập - Phát triển bền vững”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Nhưng với ý chí tự lực, tự cường, sự thông minh, sáng tạo, hội viên, nông dân cả nước đã vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới. Hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam có bước phát triển mới trong việc tập hợp, vận động nông dân. Phương thức hoạt động của hội tiếp tục được đổi mới, gắn công tác tuyên truyền, vận động với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân… 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Thông qua các hoạt động của hội, sự hiểu biết chính sách, pháp luật và trình độ sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên; đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn, từng bước khẳng định vai trò của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Những thành tựu của nông nghiệp, nông thôn do giai cấp nông dân đóng vai trò chính là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho sự ổn định chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước trong những thời điểm nước ta trải qua tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thời gian vừa qua…

Trong bối cảnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường yêu cầu các đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, làm rõ hơn những nội dung văn kiện trình bày tại Đại hội nhằm đưa công tác hội và phong trào nông dân đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Hà Phúc Mịch trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Báo cáo đã nêu bật những kết quả công tác hội và phong trào nông dân trong 5 năm qua, đồng thời đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tiếp theo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng đã trình bày báo cáo dự thảo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ hội trình Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Lều Vũ Điều trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

 

Nguyễn Công

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác