Thanh Hóa hoàn thành bổ sung 637 Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH

24/06/2013
(VBSP News) Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa và Long An được thực hiện thí điểm bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện.
NHCSXH huyện Hoằng Hóa hướng dẫn các hộ dân thủ tục vay vốn ưu đãi

NHCSXH huyện Hoằng Hóa hướng dẫn các hộ dân thủ tục vay vốn ưu đãi

Đến cuối tháng 6/2013, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc bổ sung 637 Chủ tịch UBND xã theo đúng hướng dẫn, nâng tổng số thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện lên 898 người. Các thành viên được bổ sung đã nhanh chóng phổ biến, triển khai các nội dung, phương thức giải ngân đến Ban giảm nghèo và một số tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay trên địa bàn, góp phần hạn chế nợ xấu, giảm phiền hà cho khách hàng và tăng cường trách nhiệm quản lý vốn vay.

Việc bổ sung thành viên Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện đã khẳng định được trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, tăng thêm vai trò chỉ đạo và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hoạt động của NHCSXH tại xã. Ông Lê Viết Hùng - Chủ tịch UBND xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, cho biết: Được tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, ông thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn trong việc theo dõi diễn biến hoạt động tín dụng ưu đãi tại địa phương. Do đó, công tác triển khai giám sát được tăng cường, các công việc đột xuất, những vướng mắc nảy sinh cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, sử dụng vốn của đơn vị nhận ủy thác và hộ vay vốn trên địa bàn được phối hợp với cán bộ tín dụng giải quyết kịp thời, hiệu quả hơn trước. Sau hơn 2 tháng tham gia, tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn đã giảm xuống đáng kể, từ 0,6% giảm xuống còn chưa đến 0,4%.

Việc triển khai bổ sung Chủ tịch UBND xã vào Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện mới được triển khai không lâu nhưng đã có những hiệu quả tích cực, qua đó giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh và các tồn tại khác trong quá trình quản lý, sử dụng vốn của đơn vị nhận ủy thác và hộ vay vốn trên địa bàn xã. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên báo cáo công tác ủy thác với ngân hàng, chỉ đạo các trưởng thôn chủ trì phối hợp với các Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, xác nhận cho vay công khai dân chủ, theo đúng đối tượng thụ hưởng, giám sát việc sử dụng vốn của người vay, tham gia đôn đốc trả nợ và xử lý tồn tại trong hoạt động tín dụng như nợ xấu, nợ chây ỳ và lãi tồn đọng…

Ở huyện Cẩm Thủy, sau khi triển khai bổ sung Chủ tịch UBND xã vào Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện, các Chủ tịch xã được tham gia các buổi kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay trên địa bàn nên đã hiểu và có nhiều cách làm linh hoạt trong việc đôn đốc thu hồi nợ quá hạn của các hộ. Ông Phạm Quốc Phương - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, cho biết: trước đây xã Cẩm Thạch tỷ lệ nợ quá hạn cao, chiếm tới 2,7%. Nằm trong đề án củng cố chất lượng tín dụng của NHCSXH Việt Nam, khi được tham gia làm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Cẩm Thủy, ông đã cùng với cán bộ tín dụng NHCSXH đến từng hộ dân vay vốn kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vận động trả nợ xấu, xã phấn đấu đến cuối tháng 6 nợ quá hạn tại địa phương chỉ còn dưới 2,5%.

Bên cạnh những thuận lợi thì việc thực hiện thí điểm bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện vẫn gặp một số tồn tại cần khắc phục như: Chủ tịch UBND xã là người đứng đầu một địa phương, chịu trách nhiệm và kiêm nhiệm quá nhiều mảng công việc, thường xuyên dự họp, chủ trì nhiều công việc ở địa phương nên có phần chi phối, chưa phát huy được hết hiệu quả khi thực hiện. Trước đây Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH chỉ có khoảng 10 thành viên, nay triển khai bổ sung Chủ tịch UBND xã vào Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện, có những địa phương lên tới 60 thành viên nên việc tổ chức họp để thực hiện một số chủ trương, chính sách cần phải triển khai ngay, nhiệm vụ trọng tâm cần đưa ra bàn bạc không thực hiện được kịp thời…

Khánh Phương

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác