Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Chính sách xã hội

25/06/2013
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, tại Quyết định 983/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã nghỉ hưu.

Hoàng Diên - Cổng TTĐT Chính phủ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác