Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

25/05/2013
(VBSP News) Sáng 24/5 tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2003 - 2012. Đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

1

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc NHCSXH; Hà Phúc Mịch, Nguyễn Duy Lượng, Lều Vũ Điều, Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam cùng đại diện các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính của NHCSXH và Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Đặng Thị Thủy - Phó giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân trình bày báo cáo

Đồng chí Đặng Thị Thủy - Phó giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân trình bày báo cáo

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do đồng chí Đặng Thị Thủy - Phó giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, nêu rõ: 10 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương tiến hành sắp xếp củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam đang quản lý 69.170 Tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 2,5 triệu thành viên, tổng dư nợ đạt 37.990 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34% tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH cho 4 tổ chức hội, đoàn thể. Dư nợ này tập trung tại 14 chương trình tín dụng chính sách, bình quân 18,56 triệu đồng/hộ vay vốn. Nhờ có vốn vay ưu đãi, hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10% vào năm 2012.

Bên cạnh đó, trong 10 năm qua Hội Nông dân Việt Nam còn làm tốt công tác quản lý và thu hồi các khoản nợ vay; huy động tiền gửi của các thành viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản lý với số dư đạt trên 700 tỷ đồng; tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tổ chức củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp hội cơ sở, trong đó tập trung kiểm tra việc tổ chức thực hiện 6 công đoạn ủy thác vốn vay từ NHCSXH; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội và cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để hộ vay sử dụng vốn ưu đãi có hiệu quả, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, phấn đấu đạt mức tăng trưởng dư nợ của hội hàng năm bằng hoặc cao hơn mức tăng trưởng tín dụng bình quân chung về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH (khoảng 10%), tỷ lệ thu lãi đạt từ 98% trở lên, 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn có hoạt động tiết kiệm tự nguyện, với trên 95% thành viên tham gia, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại cơ sở.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lý phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lý phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc NHCSXH ghi nhận những thành tích mà Hội Nông dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác ủy thác vốn vay từ NHCSXH. Đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục củng cố kiện toàn hoạt động của các cập hội cũng như Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; triển khai lồng ghép công tác ủy thác cho hộ nghèo với các chương trình dự án của hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; xây dựng và mở rộng các mô hình tiên tiến tạo động lực cho người dân thi đua sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của hội viên nông dân, nhất là những người được thụ hưởng vốn vay ưu đãi để từ đó khuyến khích và động viên hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế.

 Đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam kết luận Hội nghị

Đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời gian tới Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả vốn vay; phối hợp với NHCSXH tiếp tục củng cố, kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội các cấp, kết hợp xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, phát động các phong trào thi đua xóa nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ nhau xóa nghèo, vươn lên làm giàu…

Nhân dịp này, BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ủy thác. NHCSXH cũng trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Bảng vinh danh, Kỷ niệm chương cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tín dụng ưu đãi giai đoạn 2003 - 2012.

Các cá nhân tập thể nhận Bằng khen của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam

Các cá nhân tập thể nhận Bằng khen của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT NHCSXH, đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc NHCSXH trao Bảng vinh danh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT NHCSXH, đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc NHCSXH trao Bảng vinh danh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Trần Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác