Quyết sách chiến lược trúng, đúng và hợp lòng dân

23/02/2024
(VBSP News) Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp và phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng nhằm hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
untitled-1_20240221185224

Cán bộ NHCSXH huyện Vụ Bản kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay giải quyết việc làm tại gia đình ông Mai Công Chính ở thôn Lập Vũ, xã Hợp Hưng

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để Nghị quyết số 11/NQ-CP nhanh chóng đi vào cuộc sống, chi nhánh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/2/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP; Văn bản số 87/UBND-VP6 ngày 10/3/2022 về việc triển khai các chương trình cho vay ưu đãi qua NHCSXH; chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH tuyên truyền các chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất, tổ chức rà soát nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt đề xuất Trung ương bố trí vốn và phối hợp chỉ đạo giải ngân kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng.
Đồng thời, chi nhánh đã ban hành Văn bản số 359/NHCSXH-NĐ ngày 4/5/2022 về việc chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh và gửi các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện. Theo đó 10/10 đơn vị huyện, thành phố cũng đã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, văn bản triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi tại Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn.
Trong hệ thống, chi nhánh tiếp tục chỉ đạo các Phòng giao dịch nơi cho vay phối hợp với UBND các xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tích cực triển khai giải ngân theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã được Trung ương giao đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai tới toàn thể cán bộ trong đơn vị hiểu, nắm rõ chủ trương, chính sách và thực hiện đúng quy trình, quy định trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xác định đối tượng, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt cho vay và giải ngân đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của từng chương trình tín dụng chính sách. Nghiêm cấm việc thu hồi nợ trước hạn để cho vay lại nhằm trục lợi chính sách, hưởng hỗ trợ lãi suất theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Mục II, Nghị quyết số 11/NQ-CP.
Qua 2 năm thực hiện, chi nhánh đã giải ngân cho 6.015 khách hàng vay theo chương trình với số tiền hơn 540,7 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 523,1 tỷ đồng với 5.930 khách hàng, đạt 100% kế hoạch được giao. Không chỉ vậy, chi nhánh còn tích cực phối hợp với các cấp, ngành thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất 2%/năm theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP cho 44.575 khách hàng với 48.496 món vay, thực hiện hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền là 40,7 tỷ đồng, trong đó số tiền đã hỗ trợ lãi suất năm 2022 là 12,4 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất 10 tháng đầu năm 2023 là 28,3 tỷ đồng. Trong tháng 11-2023, Chi nhánh đã thực hiện thông báo về việc kết thúc hỗ trợ lãi suất tại các Điểm giao dịch xã, trụ sở ngân hàng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các công việc kết thúc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định.
Qua đó, đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho hơn 6.000 đối tượng chính sách được vay vốn; góp phần thu hút tạo việc làm cho trên 5.000 lao động; giúp 237 hộ gia đình có thu nhập thấp có điều kiện được sửa chữa, xây mới nhà ở an toàn, hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp”; giúp 976 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; 19 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập khôi phục hoạt động, thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn vừa qua… Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các chương trình tín dụng chính sách có lãi suất trên 6% đã giúp cho doanh nghiệp, người dân tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế.
Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Phạm Thị Thủy khẳng định: “Nghị quyết 11/NQ-CP có ý nghĩa to lớn trên phương diện chính trị, kinh tế - xã hội góp phần đưa nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế chung, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Do vậy, Nghị quyết 11/NQ-CP chính là “chìa khóa” mang đầy ý nghĩa nhân văn, là giải pháp căn cơ “trúng và đúng” nhất của Chính phủ nhằm lấy lại đà tăng trưởng, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và những vấn đề xã hội khác, đưa kinh tế - xã hội tỉnh ta phục hồi lại nhanh chóng sau tác động của đại dịch COVID-19”.
Năm 2024, tỉnh Nam Định đặt ra mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 0,1 - 0,5%. Có thêm 7 xã, thị trấn đạt chuẩn Nông thôn mới  nâng cao; 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; 3 huyện đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 1 huyện cơ bản đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được các mục tiêu trên, chi nhánh sẽ tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Đặc biệt, quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, nhất là chương trình cho vay giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng từ chất lượng cho vay, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, Điểm giao dịch xã. Tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn đặc biệt là các món nợ quá hạn lâu ngày, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn so với năm trước. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát các khoản vay thuộc các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, các món vay được hỗ trợ lãi suất nhằm đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định, ngăn ngừa trục lợi chính sách.

Bài và ảnh Đức Toàn

Các tin bài khác