Phú Yên nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách

27/10/2016
(VBSP News) Với những nỗ lực không ngừng, qua 14 năm hoạt động, NHCSXH Phú Yên đã thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Người nghèo tại Phú Yên yên tâm hơn khi có đồng vốn ưu đãi đồng hành

Người nghèo tại Phú Yên yên tâm hơn khi có đồng vốn ưu đãi đồng hành

Tính đến nay, NHCSXH Phú Yên đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp ở 112 xã, phường, thị trấn với tổng nguồn vốn đạt 2.077 tỷ đồng, thực hiện 15 chương trình tín dụng ưu đãi và khoảng 100 nghìn khách hàng còn dư nợ. Cùng với đó, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 12,4 tỷ đồng với tỷ lệ 0,6% trên tổng dư nợ.

Đặc biệt, sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp chính quyền, đoàn thể và ban, ngành ở Phú Yên đã vào cuộc thật sự, phối hợp cùng NHCSXH nâng cao chất lượng, hiệu quả của “kênh” tín dụng chính sách. Nhờ có đồng vốn ưu đãi của Chính phủ và sự hỗ trợ đồng bộ của địa phương, hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp sức cải thiện đời sống, tạo việc làm, tiến tới giảm nghèo bền vững. Hầu hết các hộ đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, chịu khó học hỏi, áp dụng những phương thức SXKD hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình anh Nguyễn Văn Quang ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân là một ví dụ, với khoản tiền vay từ chương trình hộ nghèo, anh đã quyết định đầu tư nuôi bò sinh sản. Sau 3 năm chăn thả, phòng bệnh chu đáo, đàn bò của gia đình anh từ 3 con phát triển thành 8 con giúp anh thoát nghèo, trả hết nợ gốc cho ngân hàng, đồng thời còn lại 6 con bò khỏe làm vốn. Thấy tác dụng của đồng vốn chính sách, đầu năm nay, anh Quang vay tiếp 30 triệu từ chương trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để mở rộng diện tích chăn nuôi gia súc.

Còn hộ gia đình chị Y Bình ở thôn Suối Cau, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa đã sử dụng vốn vay chính sách cải tạo toàn bộ diện tích ruộng trũng thành vườn cao trồng quýt hồng, chanh đào, đem lại cho gia đình nguồn thu hàng năm lên tới 80 triệu đồng. Hiện tại, gia đình chị Bình đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương và đã có vốn mua máy phát điện, máy bơm nước phục vụ chăm sóc khu vườn, hứa hẹn những mùa thu hoạch năng suất cao hơn trong tương lai.

Cùng với tác dụng giảm nghèo, đồng vốn của NHCSXH tỉnh Phú Yên còn tác động trực tiếp tới chương trình xây dựng nông thôn mới từ việc ưu tiên cho 20 xã thí điểm về xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2016 đến nay, nguồn vốn chính sách đã giúp hơn 29 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn SXKD, giải quyết việc cho lao động nông thôn, xây dựng được 15.200 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh,… góp phần tích cực giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo bà Cao Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, nguồn vốn chính sách đã mang lại tác dụng kép, vừa giúp dân giảm nghèo, vừa hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, hạn chế tệ nạn xã hội, xóa bỏ tập quán sản xuất cũ lạc hậu.

Tuy đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hiện tại NHCSXH tỉnh Phú Yên vẫn phải đối mặt với một số khó khăn. Cụ thể nguồn vốn cho vay còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, nhất là vốn cho vay giải quyết việc làm và vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; công tác xử lý nợ quá hạn, chiếm dụng vốn ở một số cấp chính quyền cơ sở chưa chỉ đạo quyết liệt.

Nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách, rất cần có sự ưu tiên tăng cường nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay; nâng cao hiệu quả phương thức cho vay uỷ thác qua các hội, đoàn thể và tăng cường lồng ghép các chương trình tín dụng, khuyến nông, lâm, ngư, chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần đắc lực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Bài và ảnh Đông Hoàng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác