NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017

13/02/2018
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Công Lân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHCSXH tỉnh cùng các đại biểu tại các Phòng Giao dịch trực thuộc trên địa bàn.

Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động tại NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo báo cáo, đến 31/12/2017 tổng nguồn vốn của chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt gần 2.305 tỷ đồng, tăng gần 184 tỷ đồng so với cuối năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng trên 8%, tổng dư nợ đạt 2.299 tỷ đồng, với hơn 110 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Trong năm 2017, nhiều phong trào thi đua được phát động, duy trì và thực hiện với kết quả tốt. Có thể kể đến phong trào thi đua “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng thông qua việc quyên góp, ủng hộ xây dựng các công trình nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Phát huy những thành quả quả đạt được năm 2017, Hội nghị đã phát động thi đua 2018 với các chỉ tiêu: Hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch được giao, phấn đấu tỷ lệ Tổ tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt đạt trên 95%, 100% Điểm giao dịch xã xếp loại tốt.

Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể và công bố danh hiệu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Việt Anh thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác