NHCSXH sơ kết công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại khu vực Tây Nam Bộ và một số chi nhánh tỉnh, thành phố

22/12/2012
(VBSP) Sáng nay (10/9), tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức hội nghị sơ kết công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng khu vực Tây Nam Bộ và một số chi nhánh tỉnh, thành phố. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc NHCSXH chủ trì hội nghị.

10947

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính; Trung tâm Đào tạo; Trung tâm CNTT; Sở giao dịch; Giám đốc 12 chi nhánh tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ và 6 chi nhánh tỉnh, thành phố có chất lượng tín dụng còn thấp, cùng 34 cán bộ được Trung ương tăng cường cho các chi nhánh trong khu vực Tây Nam Bộ.

Đồng chí Võ Minh Hiệp trình bày báo cáo về một số kết quả

Đồng chí Võ Minh Hiệp trình bày báo cáo về một số kết quả

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Minh Hiệp - Phó Tổng giám đốc kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng của NHCSXH cho biết: Sau 3 tháng triển khai Đề án, đến hết tháng 8/2012 về cơ bản nợ quá hạn tại 12 chi nhánh tỉnh, thành phố đã giảm 20.261 triệu đồng so với cuối năm 2011, trong đó một số chi nhánh có nợ quá hạn giảm là: Hậu Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang…

Dư nợ chưa đổi được Sổ vay vốn phải tiếp tục xử lý là 296.621 triệu đồng, giảm 35.512 triệu đồng. Tổng số Tổ TK&VV hoạt động tốt là 14.933 tổ, tăng 863 tổ so với cuối năm 2011 và tổng dư nợ tại 12 chi nhánh đạt hơn 16.507 tỷ đồng, tăng trên 410 tỷ đồng.

Sau 3 tháng, việc triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở các địa phương đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc quản lý hoạt động tín dụng chính sách và ý thức trong việc trả nợ, trả lãi. Tuy mới triển khai, nhưng một số chỉ tiêu của Đề án bước đầu đã giảm rõ rệt so với cuối năm 2011, bộ máy tổ chức, màng lưới hoạt động tại các chi nhánh đã ổn định, cán bộ viên chức và người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện thành công Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng đã đề ra.

Đối với 6 chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp là: Hà Giang, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận, Phú Yên, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng, tổng số nợ quá hạn đã giảm 15 tỷ đồng so với cuối năm 2011, tổng số nợ tham ô, chiếm dụng giảm gần 1 tỷ đồng, trong đó giảm nhiều nhất là chi nhánh tỉnh Hà Giang, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên và thành phố Đà Nẵng. Về công tác củng cố Tổ TK&VV cũng đã đạt được nhiều kết quả. Tổng số Tổ TK&VV hoạt động tốt tại các chi nhánh này là 10.500 tổ, tăng 896 tổ, có 5 chi nhánh có số tổ yếu kém giảm là Thừa Thiên - Huế giảm 64 tổ, Kon Tum giảm 57 tổ, Hà Giang 37 tổ, Ninh Thuận 36 tổ và Phú Yên giảm 6 tổ.

Báo cáo còn nêu rõ thực trạng hoạt động tín dụng chính sách tại các chi nhánh, những kết quả đã làm được, tồn tại và nguyên nhân, đặc biệt đã đề ra được các giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 Lãnh đạo một số chi nhánh tỉnh báo cáo kết quả, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của địa phương

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi về một số kết quả, kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Muốn triển khai thành công Đề án, trước mắt chi nhánh phải chủ động, báo cáo, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện HĐQT và phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể các cấp ở địa phương quán triệt các chủ trương của NHCSXH Việt Nam về việc xây dựng Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân khi được vay vốn ưu đãi. Đồng thời, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan có cơ chế xử lý dứt điểm các khoản nợ nhận bàn giao từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng NNo&PTNT và Kho bạc Nhà nước, phối hợp với các hội, đoàn thể trong việc quản lý và giám sát nguồn vốn cho vay, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ NHCSXH trong việc thực hiện các giải pháp tổng thể của Đề án.

 Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc NHCSXH ghi nhận và biểu dương những kết quả các chi nhánh đạt được sau 3 tháng triển khai Đề án. Tổng giám đốc nhấn mạnh, từ khi thực hiện Đề án, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đã có sự thay đổi rõ rệt, điều này sẽ tạo thuận lợi cho NHCSXH trong việc triển khai thành công các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2012 và trong thời gian tới, Tổng giám đốc yêu cầu các chi nhánh tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu sát với tình hình thực tế tại địa phương, học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay của các đơn vị khác trong cả nước để triển khai hiệu quả của Đề án. Bên cạnh việc củng cố, chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các khoản nợ đến hạn, nợ xâm tiêu, chiếm dụng vốn, cần phải tập trung cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời vụ để phát triển sản xuất, kinh doanh. Coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt phối hợp tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn và khu dân cư để người dân hiểu được ý nghĩa của vốn vay ưu đãi, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các chi nhánh tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp lại cán bộ cho phù hợp với khả năng, năng lực trình độ; tăng cường bổ sung cán bộ cho những đơn vị còn thiếu và yếu; phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể làm tốt công tác cho vay và thu nợ. Đồng thời, mỗi cán bộ NHCSXH phải luôn trau dồi những phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên dự họp với các Tổ TK&VV để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị và cả những khó khăn của bà con, tham mưu cho lãnh đạo có những biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012; chuẩn bị tốt nội dung tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng HSSV... Cuối cùng, Tổng giám đốc đề nghị các chi nhánh phát động phong trào thi đua, tích cực nêu gương người tốt - việc tốt, động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác