Đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh

22/12/2012
(VBSP) Ngày 11/9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do NHCSXH phát hành. Trong đó: gọi thầu, 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Hình thức bán trái phiếu: bán bằng mệnh giá, cao hoặc thấp hơn mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ; được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Phương thức xác định kết quả là đấu thầu đơn giá. Hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn, tiền lãi thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 13/9, từ năm 2013 đến năm đáo hạn.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác