NHCSXH làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương

07/06/2021
(VBSP News) Chiều 7/6/2021, tại Hà Nội, NHCSXH đã có buổi làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về đề xuất, xây dựng một số chính sách tín dụng hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
6X0A1240

Quang cảnh buổi làm việc

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận khái quát tình hình thực hiện tín dụng chính sách của NHCSXH giai đoạn 2016 - 2020. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; trong đó, tập trung cho vay khu vực nông thôn, DTTS khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; ưu tiên các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Giai đoạn 2016 - 2020, tổng doanh số cho vay khu vực nông thôn đạt 270.550 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 87%/tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách; tổng dư nợ tại khu vực nông thôn đến nay đạt 194.692 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86,8% tổng dư nợ, với hơn 5,6 triệu khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ tại vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS miền núi đến nay đạt 29.016 tỷ đồng, tăng 11.978 tỷ đồng so với năm 2015, với 833 nghìn khách hàng còn dư nợ. Từ đó, góp phần hoàn thành 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh những kết quả đạt, việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại các khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nguồn lực thực hiện vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại địa bàn vùng khó khăn đang hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mới. Nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác để bổ sung cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn còn thấp.
Để góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, thời gian tới, NHCSXH sẽ tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương ủy thác sang để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động tại các Điểm giao dịch xã.
NHCSXH đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phê duyệt phương án nâng mức cho vay, mở rộng phạm vi và các đối tượng cho vay một số chương trình tín dụng chính sách.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: Nguồn vốn chính sách ưu đãi thực sự đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, hệ thống kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện kể cả ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới; môi trường, cảnh quan nông thôn xanh - sạch đẹp hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị từng bước được thu hẹp; qua đó, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Về một số kiến nghị của NHCSXH, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương sẽ tổng hơp để trình lên Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

PV

Các tin bài khác