Người sử dụng lao động sớm hoàn tất hồ sơ để được vay vốn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

24/07/2021
(VBSP News) Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã triển khai chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh cho người lao động. Để giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Lê Minh Lộc.

nthuan

Phóng viên: Ông cho biết, để được vay vốn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, khách hàng là người sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện nào?

Trả lời: Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, thì phải có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 và không có nợ xấu tại TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Trường hợp người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/3/2022, có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn, có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh, phải có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn, có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Phóng viên: Vậy hồ sơ vay vốn cần những thủ tục gì?

Trả lời: Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay. Trường hợp người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, hồ sơ vay vốn lần đầu theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 12a; danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu số 13a (có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội); bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; bản gốc hoặc bản chính, bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có); văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn trong các lần tiếp theo, hồ sơ bao gồm: Mẫu số 12a; mẫu số 13a; văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và bổ sung các hồ sơ khác nếu có thay đổi.

Đối với người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh, hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 12b đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động, mẫu số 12c đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu số 13b/13c; phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; bản gốc hoặc bản chính, bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có). Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nếu khách hàng có nhu cầu vay vốn trong các lần tiếp theo, hồ sơ cũng bao gồm: Mẫu 12b/12c; mẫu 13b/13c và bổ sung các thông tin khác nếu có thay đổi. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

Phóng viên: Sau khi được vay vốn, NHCSXH sẽ kiểm tra, quản lý như thế nào?

Trả lời: Sau khi được vay vốn, khách hàng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ để chứng minh việc đã trả lương cho người lao động, gửi NHCSXH nơi vay vốn nắm bắt. Trường hợp nếu sau 30 ngày kể từ ngày vay vốn, khách hàng không cung cấp đầy đủ chứng từ để chứng minh việc đã trả lương cho người lao động hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích, vi phạm các nội dung khác trong hợp đồng tín dụng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Lâm

Các tin bài khác