Kịp thời đưa vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách

03/02/2020

Nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh trong năm giúp gần 2.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho gần 3.500 lao động; 154 cơ sở SXKD do phụ nữ, thanh niên làm chủ vay vốn để khởi nghiệp; 38 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh được cải tạo… Kết quả này khẳng định sự nỗ lực của NHCSXH tỉnh trong việc kịp thời đưa đồng vốn ưu đãi đến với người dân đẩy mạnh SXKD, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

TheoBáo Bắc Ninh

Các tin bài khác