Không ngừng nâng cao chất lượng, hết lòng phục vụ người nghèo

17/12/2017
(VBSP News) Mặc dù đang bước vào thời điểm của những ngày cuối năm tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chính phủ giao năm 2017 và chuẩn bị cho kế hoạch 2018, tuy nhiên sáng nay (17/12/2017), Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc cùng các đồng chí Lãnh đạo trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc vẫn dành thời gian trực tiếp xuống cơ sở để nắm tình hình hoạt động tại Điểm giao dịch xã trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Giang và Phú Thọ.

Ngay đầu giờ sáng của phiên giao dịch tại Điểm giao dịch xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm (Hưng Yên), Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã trực tiếp kiểm tra hoạt động Tổ giao dịch xã của NHCSXH và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các hộ vay, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Xã Đại Đồng đang có dư nợ tại NHCSXH huyện Văn Lâm là gần 21 tỷ đồng với 932 hộ vay tại 30 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhưng điều đặc biệt ở đây là không có hộ nào có nợ quá hạn

Ngay đầu giờ sáng của phiên giao dịch tại Điểm giao dịch xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm (Hưng Yên), Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã trực tiếp kiểm tra hoạt động Tổ giao dịch xã của NHCSXH và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các hộ vay, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Xã Đại Đồng đang có dư nợ tại NHCSXH huyện Văn Lâm là gần 21 tỷ đồng với 932 hộ vay tại 30 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhưng điều đặc biệt ở đây là không có hộ nào có nợ quá hạn

Những thông tin về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn... đã được NHCSXH tỉnh Hưng Yên công khai dân chủ tại 161 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn (Trong ảnh: Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo kiểm tra các thông tin tại Điểm giao dịch xã Đại Đồng)

Những thông tin về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn… đã được NHCSXH tỉnh Hưng Yên công khai dân chủ tại 161 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn (Trong ảnh: Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo kiểm tra các thông tin tại Điểm giao dịch xã Đại Đồng)

Tại Điểm giao dịch NHCSXH xã Yên Nhân thuộc huyện Yên Mô và xã Tân Thành thuộc huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý cũng đã trực tiếp trao đổi và lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Tại Điểm giao dịch NHCSXH xã Yên Nhân thuộc huyện Yên Mô và xã Tân Thành thuộc huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý cũng đã trực tiếp trao đổi và lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Tại tỉnh Bắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương đã trực tiếp đến hai Điểm giao dịch xã Lan Giới thuộc huyện Tân Yên và xã Quang Tiến thuộc huyện Tân Yên. Tại đây, Phó Tổng Giám đốc đã kiểm tra hoạt động và nghe tình hình hoạt động của các Tổ giao dịch xã của NHCSXH tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua, đồng thời động viên bà con vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả

Tại tỉnh Bắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương đã trực tiếp đến hai Điểm giao dịch xã Lan Giới thuộc huyện Tân Yên và xã Quang Tiến thuộc huyện Tân Yên. Tại đây, Phó Tổng Giám đốc đã kiểm tra hoạt động và nghe tình hình hoạt động của các Tổ giao dịch xã của NHCSXH tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua, đồng thời động viên bà con vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả

Tại tỉnh Phú Thọ, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú đã kiểm tra hoạt động tại Điểm giao dịch xã Vĩnh Phú thuộc huyện Phù Ninh và Điểm giao dịch phường Bến Gót, Thanh Miếu thuộc thành phố Việt Trì. Phó Tổng Giám đốc đã đối chiếu dư nợ của hộ vay trên địa bàn

Tại tỉnh Phú Thọ, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú đã kiểm tra hoạt động tại Điểm giao dịch xã Vĩnh Phú thuộc huyện Phù Ninh và Điểm giao dịch phường Bến Gót, Thanh Miếu thuộc thành phố Việt Trì. Phó Tổng Giám đốc đã đối chiếu dư nợ của hộ vay trên địa bàn

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, Lãnh đạo NHCSXH ghi nhận, đánh giá cao sau 15 năm hoạt động. NHCSXH các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Giang và Phú Thọ đã nỗ lực thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Ban Lãnh đạo NHCSXH đã động viên bà con vay vốn sử dụng hiệu quả, đúng mục đích để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu và xây dựng cuộc sống mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới theo Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020, các đồng chí Lãnh đạo NHCSXH đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường rà soát, xác định đối tượng cho vay, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng; thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của tín dụng chính sách xã hội và phục vụ người nghèo, các đối tượng chính sách khác một cách kịp thời, hiệu quả cao nhất.

Trần Trang tổng hợp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác