Hội Phụ nữ xã Chỉ Đạo làm tốt công tác ủy thác vốn vay chính sách

01/12/2017
(VBSP News) Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) bà Tôn Thị Tần, do nhận thức được tầm quan trọng cũng như tác dụng của nguồn vốn tín dụng chính sách làm động lực chính hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, thoát khỏi nghèo khó, cải thiện cuộc sống, nên tất cả các chi hội phụ nữ thuộc xã Chỉ Đạo, đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ NHCSXH huyện cùng Trưởng thôn thường xuyên rà soát, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời trực tiếp hướng dẫn Tổ tiết kiệm và vay vốn tiến hành bình xét công khai dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận nhanh chóng đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách Nhà nước.

Ở Hưng Yên, Hội Phụ nữ các cấp vận động chị em mạnh dạn vay vốn chính sách đầu tư trồng cây ăn quả

Ở Hưng Yên, Hội Phụ nữ các cấp vận động chị em mạnh dạn vay vốn chính sách đầu tư trồng cây ăn quả

Sau 15 năm tận tâm, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ ủy thác vay vốn chính sách, Hội Phụ nữ xã hiện đang quản lý 14 Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư với 845 tổ viên, tổng dư nợ 15,2 tỷ đồng. Cùng với việc bình xét hộ vay dân chủ công khai, đôn đốc hộ vay trả nợ nộp lãi đúng kỳ hạn, Hội Phụ nữ xã Chỉ Đạo triển khai khá tốt công tác huy động tiết kiệm. Cụ thể là số Tổ tiết kiệm và vay vốn và số hội viên vay vốn chính sách thuộc Hội Phụ nữ quản lý đã tham gia tiết kiệm đạt 100% với số tiền gửi tiết kiệm hơn 600 triệu đồng cùng 21 khách hàng tự nguyện gửi tiết kiệm dân cư tại Điểm giao dịch xã trong năm qua được gần 1 tỷ đồng. Việc làm ấy tưởng chỉ bé nhỏ nhưng có ý nghĩa sâu xa, hữu ích thiết thực là đã giúp hội viên phụ nữ biết tính toán có kế hoạch trong chi tiêu và “tích tiểu thành đại” để dùng trả nợ thay khoản nợ gốc đến kỳ hạn hoặc đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh của gia đình.

Không dừng lại việc quản lý chặt chẽ nguồn vốn ủy thác, Hội Phụ nữ xã Chỉ Đạo thường xuyên phối hợp nhịp nhàng với các hội, đoàn thể khác tích cực hướng dẫn giúp các hộ vay vốn chính sách lựa chọn xây dựng mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Cán bộ hội đã theo dõi, xem xét kỹ từng hồ sơ vay vốn, qua đó đánh giá chính xác tính khả thi của dự án và khả năng hoàn trả nợ của hội viên rồi mới đề xuất với chính quyền xã và NHCSXH huyện duyệt mức cho vay hợp lý. Từ nguồn vốn chính sách do Hội Phụ nữ xã nhận ủy thác nhiều hội viên phụ nữ đã tăng năng suất vườn cây ăn quả, đàn gia súc gia cầm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu có chị Lê Thị Lụa vốn là hộ cận nghèo đã được chi hội phụ nữ thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo tạo điều kiện vay vốn chính sách đến 50 triệu đồng đầu tư cải tạo cánh đồng trũng thành vườn bưởi da xanh và ruộng nghệ đỏ, năm vừa qua thu lãi gần 100 triệu đồng. Cũng giống với hoàn cảnh chị Lụa, gia đình bà Đào Thị Nhưng khởi đầu với một cặp bò sinh sản mua từ vốn vay của NHCSXH huyện Văn Lâm, đến nay chuồng bò của gia đình không chỉ tăng số lượng mà còn được đầu tư nhân rộng theo mô hình kinh tế trang trại với đủ loại bò sinh sản, bò kéo, bê giống. Số tiền lãi thu được từ bán bò, bà đã trả xong nợ vay ngân hàng.

Việc Hội Phụ nữ xã Chỉ Đạo thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay vốn của NHCSXH đã giúp cho kênh tín dụng chính sách đến đúng đối tượng được thụ hưởng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đầu tư phục vụ sản xuất của đông đảo hội viên. Đây còn là cái đích để hộ nghèo hộ cận nghèo và các cấp chính quyền, đoàn thể hướng tới triển khai mạnh mẽ hơn việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách trong cuộc hành trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh Quốc Việt

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác